این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از علم داده در حل مسائل دنیای واقعی استفاده کرد و تمام مراحل یک پروژه علمی، اجتماعی یا سیاستی را با داده‌های متمرکز پوشش داد.
چارچوب آمار فرهنگی(FCS) یک ابزار برای سازماندهی آمار فرهنگی ملی و بین المللی است که بر پایه مفهوم و درک مشترکی از فرهنگ استوار است و سنجش طیف گسترده‌ای از اصطلاحات فرهنگی را بدون در نظر گرفتن خاصیت اقتصادی و اجتماعی تولید آن امکان­‌پذیر می­‌کند و از طریق بیان تعاریف استاندارد، ارائه اطلاعات قابل مقایسه بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود.