کافه بازار «گزارش صنعت برنامه‌های موبایل ایران در سال 1398» را با هدف ساختن تصویری روشن‌تر از صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی اندروید تدوین کرده است.