برنامه‌های حمایت از کتاب‌فروشی‌ها چون معافیت از مالیات و تسهیلات کم‌بهره و طرح‌های فصلی برای جلوگیری از تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها عملی شد. این تجربه را ندا زندی مستند کرده است.

بررسی مسائل و مشکلات حوزه کتاب

تداوم رکود در بازار نشر و کتاب به روایت آمار

گزارش حاضر با اتکا به آمارهای رسمی، به رصد بازار نشر و کتاب می‌پردازد. داده‌ها و آمارها نشان‌دهنده وجود رکود است. رکودی که به نظر می‌رسد هرساله بر عمق و وخامت آن افزوده می‌شود. «مشکلات این حوزه فرهنگی به‌قدری میان صاحبان این عرصه پررنگ و شناخته‌شده است که با عناوینی همچون بحران کتاب و یا رکود کتاب از آن یاد می‌کنند» این گزارش توسط دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد‌ماه 1394 منتشر است.

مسائل و مشکلات حوزه کتاب

علت‌یابی بحران در صنعت کتاب و نشر

این گزارش توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی– فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد‌ماه 1394 تهیه‌شده است.گزارش حاضر تلاش می‌کند از طریق تحلیل مطالب مطروحه از سوی متخصصان امر صنعت نشر و کتاب، چالش‌های این حوزه را در سه سطح کلان، میانی و خرد آسیب‌شناسی نماید.