در پژوهش حاضر سعی شده تحولات فرهنگی و هنری استان‌ سیستان و بلوچستان از جنبه‌‌های مختلف بررسی شود تا اطلاعات دقیقی از وضعیت، نیازها و خواسته‌های فرهنگی- هنری استان به دست آید. محمدعثمان حسین‌بُر این گزارش را با همکاری بهروز روستاخیز و جمیله ریگی نوشته است.

گزارش‌های استانی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1379 (موج اول)

ارزش‌ها و نگرش‌های مردم زاهدان

موج اول پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1379 در سراسر ایران اجرا شد. پیشتر گزارش ملی این پیمایش در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر شده بود و حال گزارش‌های استانی این پیمایش نیز به تدریج منتشر خواهد شد. اولین گزارش استانی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است و چون موج اول فقط در مراکز استان‌ها اجرا شد؛ این گزارش مختص شهر زاهدان است.

گزارش‌های استانی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1394 (موج سوم)

ارزش‌ها و نگرش‌های مردم استان سیستان و بلوچستان

موج سوم پیمایش ملی ارزش‌های و نگرش‌های ایرانیان بر خلاف دو موج پیشین، از نمونه کشوری شهری و روستایی برخوردار است و همین امر بر اهمیت آن اضافه می‌کند. پس از انتشار گزارش کشوری این پیمایش، گزارش‌های استانی نیز به تدریج در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.