پژوهش حاضر به دنبال این مسئله است که مهم‌ترین شاخص‌های فرهنگی و هنری استان چهار محال و بختیاری کدام‌اند؟ راهکارهای تحقق عدالتِ فرهنگی در استان چیست؟ نویسنده این گزارش مینا شیروانی ناغانی است.

گزارش‌های استانی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1379 (موج اول)

ارزش‌ها و نگرش‌های مردم شهرکرد

موج اول پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1379 در سراسر ایران اجرا شد. پیشتر گزارش ملی این پیمایش در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر شده بود و حال گزارش‌های استانی این پیمایش نیز به تدریج منتشر خواهد شد. اولین گزارش استانی مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است و چون موج اول فقط در مراکز استان‌ها اجرا شد؛ این گزارش مختص شهر شهرکرد است.

گزارش‌های استانی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1394 (موج سوم)

ارزش‌ها و نگرش‌های مردم چهارمحال و بختیاری

موج سوم پیمایش ملی ارزش‌های و نگرش‌های ایرانیان بر خلاف دو موج پیشین، از نمونه کشوری شهری و روستایی برخوردار است و همین امر بر اهمیت آن اضافه می‌کند. پس از انتشار گزارش کشوری این پیمایش، گزارش‌های استانی نیز به تدریج در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.

گزارش‌های استانی پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی 1398 (موج سوم)

مصرف کالاهای فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری

پس از انتشار متن کامل گزارش کشوری موج سوم «پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»، اینک متن کامل گزارش‌ مربوط به استان چهارمحال و بختیاری در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر می‌شود.