پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان در سال 1388 توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام شد. محقق این طرح محمدرضا طالبان دانشیار گروه جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است. مرکز رصد فرهنگی طی چند مطلب بخش‌هایی از این گزارش را به همراه متن کامل آن منتشر می‌کند.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال 1388 پیمایش ملی سنجش دینداری ایرانیان را انجام داد که برخی از یافته‌های آن به تدریج در وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی منتشر خواهد شد. محقق این طرح محمدرضا طالبان بوده است.
محمدرضا طالبان در سال‌های 1378-1377 مطالعه‌ای در نمونه‌ای ٣٨٤ نفری از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس یک منطقه از تهران با عنوان «دین‌داری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز» انجام داده است. این پژوهش در سال 1380، توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرشده است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در دوران کرونا، تغییرات اساسی در بنیان اعتقادات دینی مردم رخ نداده است و برخی مناسک مانند دعا کردن و اهمیت خدا در زندگی بیشتر نیز شده است.