مقالۀ «سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا» در پی تبیین کارکردهای فرهنگی یونسکو است. این مقاله را محمدرضا دهشیری نوشته و در فصلنامۀ مطالعات آفریقا در بهار و تابستان سال 1386 منتشر شده است.
به‌نظرمی‌رسد وضعیت عدالت در ایران و پنداشت افراد از وجود آن تبدیل به امری مسئله‌ساز شده است. نظام سیاسی حاکم به‌‌اندازۀ کافی از موضوع «عدالت» هزینه کرده اما از نگاه مردم دستاورد آن در این زمینه چشمگیر نیست. ازاین‌رو اعتماد چندانی به تحقق آن از سوی ساختار سیاسی کنونی ندارند. این استدلال را می‌توان بر مبنای پژوهش‌های انجام‌شده، موردبررسی و ارزیابی قرار داد. بنابراین سؤال نوشتار حاضر این است که امروزه وضعیت عدالت و پنداشت ایرانیان از عدالت چگونه است؟ چه اثراتی بر جامعه دارد و راه‌های برون‌رفت از این وضعیت کدامند؟

دربارۀ شکست تیم فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا سال 2019

خُلقیات جمعی ایرانیان یا ناکارآمدی مدیریتی؟

«تحلیل فرهنگی شکست» مبتنی بر خُلقیات جمعی، برای بررسی علت ناکامی جامعه یا تیم فوتبال، با «ما ایرانی‌ها» آغاز می‌شود و یک یا چند ویژگی منفی در «شخصیت ایرانی‌ها» پیدا کرده و علت ناکامی را آن ویژگی یا ویژگی‌های خُلقی می‌داند. پس از شکست تیم فوتبال ایران از ژاپن در سال 1397، شبه‌جملۀ «ایرانی‌ها این‌گونه‌اند و ژاپنی‌ها آن‌گونه» شیوع پیدا کرد که شکست ایران را «فرهنگ و شخصیت معترض و کَم‌تلاش ایرانی‌ها» و پیروزی ژاپن را «فرهنگ و شخصیت پُرتلاش ژاپنی» نسبت می‌داد. این تحلیل عامه‌پسند مبتنی بر خُلقیات جمعی، جذابیت زیادی دارد چنان‌که حتی بعضی محققان علوم اجتماعی نیز آن را مرتکب می‌شوند و در رواج آن نقش دارند.

گزارش جلسۀ پنجم کارگروه رصد فرهنگی کشور

بینش و روش در رصد فرهنگی

جلسۀ پنجم کارگروه رصد فرهنگی کشور چهارشنبه 9 خرداد 1401 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و جزئیات چگونگی فعالیت مرکز رصد فرهنگی به عنوان بازوی علمی و اجرایی کارگروه رصد فرهنگی بحث و بررسی شد.
کتاب «اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی» نوشته آلن پیکاک و ایلدریزو و ترجمه علی اعظم محمد بیگی است. وزارت فرهنگ و ارشاد این کتاب را در سال 1376 منتشر کرده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در ایتالیا» در سال 1380 با ترجمه محمد صفار به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در پرتغال» در سال 1380 با ترجمه داوود غرایاق زندی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در هلند» دومین عنوان از مجموعه تجربیات سیاستگذاری سایر کشورهاست که در سال 1380 با ترجمه محمدسالار کسرایی به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
کتاب «سیاستگذاری فرهنگی در فنلاند» در سال 1380 با ترجمه پروانه سپرده به‌وسیله مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
این گزارش در سال 1394 توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین‌شده است. متن پیش رو حاصل دو نشست تخصصی است که در خردادماه 1394 با سخنرانی دکتر مهدی منتظر قائم، عضو هیئت‌علمی گروه ارتباطا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزارشده است. گزارش حاضر به اصول سیاست‌گذاری در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در ایران و موانع و چالش‌های پیش روی این فرایند می‌پردازد.
گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ حوزه رسانه و ارتباطات جمعی» در دی‌ماه سال 1398 توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه‌شده است. گزارش حاضر بر روی تطبیق سیاست‌های دولت در لایحه بودجه سال 1399 با اسناد بالادستی در حوزه رسانه و ارتباطات جمعی تمرکز کرده است.
«گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو» مقاله‌ای است که توسط سیدمجتبی امامی، مصباح‌الهدی باقری‌کنی و سجاد لطفی نوشته شده است. این مقاله در فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 33، خرداد 1395 منتشر شده است.
در این مقاله، ابتدا تفاوت‌های بینِ ابهام و عدم‌شفافیت به‌مثابه انتخابی آگاهانه برای سیاستگذاران و ابهام و عدم‌شفافیت درنتیجه شرایط ساختاری شرح داده می‌شود. سپس، پیامدِ این تفاوت‌‌ها از نظر انواع سیاست‌هایی که در حوزه سیاستگذاری فرهنگی ایجاد می‌شود و چگونگیِ شکل‌گیریِ عدم‌توافق درباره این سیاست‌ها و مشروعیت و منطقِ انتخابِ آن‌ها به‌بحث گذاشته می‌شود. این مقاله را پویا دریس، آرش نصراصفهانی و محمد روزخوش نوشته‌اند و در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پانزدهم، شماره 56، پاییز 1398 منتشر شده است.
هدف این نوشتار تحلیل نقش ناسازه‌های شناختی در ایجاد ناهماهنگی میان محتوای سیاست‏‌های فرهنگی با ارزش‌ها و هنجارهای ذی‌نفعان آن سیاست و ارائه یک مدل پیشنهادی برای مطالعه و تحلیل این قبیل ناسازه‌‏ها است. نویسندگان این مقاله فاطمه جواهری و سید یاسر جلالی هستند. این مقاله در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شماره 53، سال 22، بهار 1400 منتشر شده است.
این مقاله به مطالعه ناسازگاری سیاست‌های فرهنگی حوزه زنان و جوانان با نگرش‌های مخاطبان و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها در ایران می‌پردازد. نویسنده این مقاله سید یاسر جلالی است و در فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 1، بهار 1401 منتشر شده است.
مسئلۀ اصلی در این گزارش آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حوزة هنر در ایران است. به‌صورت مشخص این گزارش بررسی سه موضوع را دنبال می‌کند:- در چه حوزه‌هایی از هنر در ایران خلأ قانونی وجود دارد؟- برای چه مقولاتی از هنر در ایران قوانین و مقررات وجود ندارد؟- در چه حوزه‌هایی از هنر خلأ مقرراتی وجود دارد؟
گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور؛ حوزه رسانه و ارتباطات جمعی» در دی‌ماه سال 1398 توسط دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ معاونت پژوهش‌های اجتماعی-فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه‌شده است. گزارش حاضر سهم هر دستگاه و تغییرات در این بخش را مورد بررسی قرار می‌دهد. مرور آمارها حاکی از تغییرات جدی در بودجه برخی دستگاه‌ها دارد هرچند تغییر جدی در کلیت بودجه را نشان نمی‌دهد.
وضعیت حوزه‌های کتاب، نمایش، موسیقی، هنر‌های تجسمی و سینمای ایران در سال‌های 1393 تا 1397 با توجه‌ به آمارهای وزارت ارشاد به ضمیمۀ یادداشت‌هایی از هنرمندان، مسئولان و فعالان حوزه‌های مختلف در گزارش حاضر آمده است. این گزارش در روزنامه جام‌جام 9 اردیبهشت 1399 منتشر شده است.

گزارش نشست علمی اول مرکز رصد فرهنگی کشور

الزامات تأسیس و توسعۀ مرکز داده‌های فرهنگی کشور

در تاریخ 11 اسفند 1400 نشستی تخصصی با حضور حسین میرزایی (مشاور و مدرس حوزه دولت الکترونیک)، کرم حبیب‌پور گتابی (عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی)، جعفر تنها (هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز) و سیدمسعود حسینی گهر (مسئول IT مرکز رصد فرهنگی) به صورت آنلاین برگزار شد که گزارش مشروح این نشست ارائه می‌شود.
این پژوهش با میانجی مطالعۀ موردی تئاتر خصوصی، برخی از زمینه‌های اقتصادی- اجتماعی کلان اقتصاد هنر در ایران را واکاوی می‌کند. این مقاله را محمد روزخوش و فرشته رازقی نوشته‌اند و در فصلنامۀ مطالعات فرهنگ و ارتباطات (سال بیستم، شمارۀ 45، بهار 1398) منتشر شده است.