مسائل و مشکلات حوزه کتاب

علت‌یابی بحران در صنعت کتاب و نشر

این گزارش توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی– فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد‌ماه 1394 تهیه‌شده است.گزارش حاضر تلاش می‌کند از طریق تحلیل مطالب مطروحه از سوی متخصصان امر صنعت نشر و کتاب، چالش‌های این حوزه را در سه سطح کلان، میانی و خرد آسیب‌شناسی نماید.
این پژوهش توسط مهدی باباربیع و باهدف شناسایی آسیب‌های ساختار مطبوعات محلی انجام شده و آسیب هایی که از درون و بیرون متوجه مطبوعات محلی است و باعث کاهش سرعت شتابان مطبوعات محلی و تاثیرگذاری آن در جامعه می‌شود را بررسی کرده است. این پژوهش را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1397 منتشر کرده است.
فرشاد مؤمنی در سال 1379 در مقاله‌ای با عنوان «اولویت مصالح جمعی نسبت به منافع شخصی از منظر اقتصاد توسعه» به بررسی وضعیت صنایع فرهنگی در ایران می‌پردازد. این پژوهش در سال 1380 در مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد دوم، صفحات 225 الی 248 منتشرشده است. ناشر این کتاب انتشارات آرون است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همانند سال‌های گذشته در سالنامه 1398 نیز مهم‌ترین آمار مربوط به فرهنگ و هنر را منتشر کرده است. این سالنامه فقط شامل اطلاعات مربوط به حوزه کاری و وظایف محوله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، فلذا آمار مندرج در این مجموعه شامل عملکرد سایر دستگاه‌هایی که به نوعی دارای فعالیت فرهنگی هستند نمی‌شود.
گلچینی از آمار فعالیت‌های فرهنگی 19 نهاد زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از‌جمله سه معاونت‌ امور فرهنگی، هنری و مطبوعاتی و سازمان‌های وابسته در این سالنامه منتشر شده است. هدف اصلی از انتشار سالنامه آماری «فرهنگ و هنر» انعکاس حرکت و قدم‌های فرهنگی است
این سالنامه شامل مهم‌ترین آمار سه معاونت‌ فرهنگی، هنری ومطبوعاتی و همچنین سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از‌جمله سازمان سینمایی، اوقاف، و فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. گزیده‌ای از آمار‌ها که مهم‌ترین اقلام محسوب می‌شود و نشان‌دهنده‌ی حرکت بخش فرهنگ است در سالنامه ارائه می‌شود.
در این سالنامه آمارهای مهمی مانند: تعداد عناوین و شمارگان کتاب­‌های منتشر شده، تعداد عناوین رسانه­ های چاپی و الکترونیکی، تعداد عناوین نمایش‌­های تولید و اجرا شده، تعداد سینماها، تعداد سالن­‌های سینما، تعداد کتابخانه‌های عمومی و اعضای آن، تعداد موسسات فرهنگی هنری چند منظوره و ... ارایه شده است.
سالنامه آماری فرهنگ و هنر سال 1394 مشتمل بر ۲۰ فصل است. در ابتدای هر فصل واژه‌ها و مفاهیم با اقلام آماری تعریف می‌شود تا کاربران برداشت مشترکی از اقلام آماری داشته باشند و در ادامه اطلاعات آماری حوزه از سال 1381 تا سال 1394 به صورت سری زمانی در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.
پژوهش سهم فرهنگ در اقتصاد ملی در سال 1387 توسط عطاءالله رفیعی آتانی و به نظارت مهدی ناظمی اردکانی انجام پذیرفت. این پروژه به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است.
این پژوهش در سال 1391 توسط اسماعیل شاه‌طهماسبی، تحت نظارت گروه اقتصاد فرهنگ شورا عالی انقلاب فرهنگی و به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است. در این پروژه حسین صادقی سقدل مشاور کارفرما بوده است.
در این گزارش شرح وظایف سازمانی، تقویم فعالیت‌های فرهنگی، مشروح فعالیت‌ها، مشکلات، موانع و پیشنهادهای هر یک از زیرمجموعه‌های سازمانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است.
‬سالنامه‬ آماری ‬فرهنگ ‬و ‬هنر سـال 1393 با ‬هدف‬ ارایه ‬اطلاعات‬ آماری‬ مهم‬ و‬ اساسی‬ وزارت‬ فرهنگ‬ و ‬ارشاد ‬اسلامی ‬در ‬حوزه‬های‬ متعدد‬ و ‬متنوع ‬و‬ به ‬منظور‬ رفـع‬ نیازهای ‬آماری ‬استفاده ‬کنندگان ‬تهیه ‬و‬ تدوین ‬شـده‬ است.‬
سالنامه‌ آماری‌ فرهنگ‌ و‌ هنر‌ سال 1391 حاوی‌ دو بخش‌ و‌ با‌ هدف‌ ارایه‌ صحیح‌ و‌ بهنگام‌ آمار‌ اقلام‌ مهم‌ و‌ اساسی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد‌ اسلامی‌ در حوزه‌های‌ متعدد‌ و‌ متنوع‌ و‌ به‌ منظور‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ مراجعات‌ استفاده‌کنندگان‌ تهیه،‌ تدوین‌ و منتشر‌ می‌شود.‌