• شماره گزارش: 283730
  • چهارشنبه 1 دی 1400
  • 580

آمارگیری از گردشگران ملی، بهار 1396

مرکز آمار ایران برخی از یافته‌های طرح آمارگیری گردشگران ملی در بهار 1397 را، در اینفوگرافی زیر ارائه کرده است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283730

اینفوگرافی

گردشگری