• شماره گزارش: 283646
  • چهارشنبه 23 تیر 1400
  • 4739

وضعیت مطالعه کتاب در ایران و جهان

در اینفوگرافی حاضر آماری درباره میزان مطالعه، تعداد کتاب های منتشر شده، سرانه مطالعه ماهانه به تفکیک استان ها ارائه شده است. این آمار مربوط به سال 1397 است.

*جهت دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آن ها کلیک کنید.

283646

اینفوگرافی

کتاب