موج اول طرح ملی «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال‌ 1379 توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت ارشاد به مرحله اجرا درآمد. این طرح در ٢٨ استان و در سطح نمونه ١٦٨٢٤ نفری اجراشد. برخی از گویه‌های این پیمایش درباره ارزیابی مردم ایران از وضعیت اخلاقی و مشکلات جامعه است که در مطلب زیر آمده است.
پژوهش «بررسی تجربی اخلاق کار در ایران» توسط محمد حبیبی در سال ١٣٧٦ انجام پذیرفته و گروه تحقیق با سنجش ١٧ متغیر در نمونه‌ای ١٦٩٨ نفره در شهرهای تهران، یزد و کرمانشاه به ‌اندازه‌گیری اخلاق کار در ایران پرداخته است. کارفرمای این پژوهش مرکز پژوهش‌های بنیادی بوده ولی نتایج آن انتشار عمومی نیافته است. بخشی از یافته‌های این پژوهش به نقل از پژوهش «ویژگی‌های فرهنگ ملی و اسلامی» نوشته مسعود موحدی، منتشر شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال ۱۳۸۳ بازنشر می‌شود.
محمدرضا طالبان در سال‌های 1378-1377 مطالعه‌ای در نمونه‌ای ٣٨٤ نفری از دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس یک منطقه از تهران با عنوان «دین‌داری و بزهکاری در میان جوانان دانش‌آموز» انجام داده است. این پژوهش در سال 1380، توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشرشده است.
فرشاد مؤمنی در سال 1379 در مقاله‌ای با عنوان «اولویت مصالح جمعی نسبت به منافع شخصی از منظر اقتصاد توسعه» به بررسی وضعیت صنایع فرهنگی در ایران می‌پردازد. این پژوهش در سال 1380 در مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد دوم، صفحات 225 الی 248 منتشرشده است. ناشر این کتاب انتشارات آرون است.
بازنگری و بازسازی یا نوسازی ساختاری نهادهای فرهنگی / دینی امروزه به عنوان «مسئله فرهنگی» جدی‌ای تلقی شده است که خسرو طالب‌زاده در گزارشی با عنوان «بررسی نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه فرهنگی با تاکید بر نهادهای فرادولتی» به آن پرداخته است. این گزارش در سال 1399 توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
بازنگری و بازسازی یا نوسازی ساختاری نهادهای فرهنگی / دینی امروزه به عنوان «مسئله فرهنگی» جدی‌ای تلقی شده است که خسرو طالب‌زاده در گزارشی با عنوان «بررسی نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه فرهنگی با تاکید بر نهادهای فرادولتی» به آن پرداخته است. این گزارش در سال 1399 توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
در لایحه بودجه سال 1400، حدود 3،381 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته‌شده است. این مبلغ حدود 25 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری است. کل اعتبارات برنامه‌های فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوب سال 1399، 38 درصد و اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برنامه‌های حوزه رسانه در این لایحه نسبت به مصوب سال 1399 به ترتیب 37 و 59 درصد افزایش یافت. (صفحه 1)

تحلیل برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ

مقایسه نقش دولت و مجلس در بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه

در فروردین 1396 برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد 1396 گزارشی از مقایسه تطبیقی ماده‌ها و احکام حوزه فرهنگ در لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی، کمیسیون تلفیق و قانون مصوب منتشر می‌کند. در ادامه به مهم ترین نکات این گزارش ذیل سه عنوان لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی و قانون برنامه ششم اشاره شده است.
گزارش نمای نزدیک با تحلیل داده های برگرفته از پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال در سال 1396 به دست آمده است. مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال (دایرک) با هدف افزایش سهم تحقیقات در صنعت بازی های دیجیتال، اقدام به تهیه و ارائه اطلاعات برای تجزیه وتحلیل مقررات، سیاست ها، شرایط صنعت، فضای رقابت، تمایلات مصرف کنندگان و سایر شاخص های توسعه کسب وکار در زمینه بازی های دیجیتال می نماید.
در فروردین 1396 برنامه پنج ساله ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می­ رسد. معاونت پژوهش ­های اجتماعی-فرهنگی مجلس در مرداد 1396 گزارشی از مقایسه تطبیقی ماده­ ها و احکام حوزه فرهنگ در لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی، کمیسیون تلفیق و قانون مصوب منتشر می­ کند. در ادامه، مهم ­ترین نکات این گزارش ذیل سه عنوان لایحه دولت، مصوبات کمیسیون فرهنگی و قانون برنامه ششم اشاره شده و با ماده­ های مربوطه در متن قانون برنامه ششم توسعه مطابقت داده شده است.
پژوهش سهم فرهنگ در اقتصاد ملی در سال 1387 توسط عطاءالله رفیعی آتانی و به نظارت مهدی ناظمی اردکانی انجام پذیرفت. این پروژه به سفارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرفته است.
گزارش «بررسی و شناخت ابعاد و شاخص‌های فرهنگی سند چشم‌انداز 1404 ج.ا.ا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» توسط علی‌اصغر جعفری و به سفارش معاونت توسعه مدیریت و منابع دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1395 تهیه و تدوین‌شده است.