آمار شرکت‌های دانش‌بنیان فرهنگی تاییدشده

بر اساس آمار مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حال حاضر 6695 شرکت دانش بنیان تاییدی در ایران وجود دارد.
تصویر آمار شرکت‌های دانش‌بنیان فرهنگی تاییدشده

شایان ذکر است این آمار فقط مربوط به شرکت‌هایی هست که طبق معیارها و استانداردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش‌بنیان محسوب می‌شوند و در صورت ارزیابی با معیارهای دیگر، تعداد این شرکت‌ها بیشتر است. 6695 شرکت دانش بنیان تاییدی در ایران حاصل 32369 پرونده ارزیابی شده برای دریافت تاییدیه دانش‌بنیان، توسط مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، به عبارت دیگر فقط 20.6 درصد پرونده‌ها موفق به کسب تاییدیه دانش‌بنیان شده‌اند.

6695 شرکت دانش بنیان تاییدی در ایران، در 9 دسته فناوری فعالیت دارند که تعداد آنها به تفکیک هر دسته فناوری در نمودار زیر ارائه شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌ی صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی و اجتماعی با 13 مورد که 0.1 درصد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد کمترین تعداد را بین دسته‌های موضوعی مختلف دارند. از این 13 شرکت دانش‌بنیان 7 مورد از آنها در استان تهران ثبت شده و 6 شرکت دیگر در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، قم و مازندران ثبت شده‌اند.

283898