پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر کرد:

ویژه‌نامه پیامدهای شیوع کرونا

در این ویژه نامه که از سوی مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منتشر شده است، آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی کرونا تحلیل و بررسی شده است.
تصویر ویژه‌نامه پیامدهای شیوع کرونا

مقاله‌های منتشر شده در این ویژه نامه به شرح زیر است:

 • علت‌ها و پیامدهای همه‌گیری و عالم‌گیری ویروس کرونا - کووید 19، خلیل میرزایی
 • برساخت اجتماعی کرونا و سیاست‌های مقابله با آن‌، عادل عبدالهی و علی رحیمی
 • ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی، غلامرضا اسکندریان
 • پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران، حسین ایمانی جاجرمی
 • پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویروس کرونا در زیست‌جهان‌های دینی، سیدمحمود نجاتی حسینی
 • کرونا و دینداری: چالش‌ها و تحلیل‌ها، محمدجواد چیت‌ساز
 • بررسی اثرات ویروس کرونا ـ کووید 19 بر اقتصاد جهانی، حسین منتی
 • تأثیر پاندمی کرونا ـ کووید 19 بر پیش‌بینی رشد تولید ملی سال 1399، سیدمحمد موسی مطلبی
 • پیامدهای روان‌شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه، مهرزاد فراهتی
 • پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده، ایرج قاسمی
 • اقدامات محلی در بحران‌های جهانی، وحید حائری

283689