داده‌های SPSS و گزارش 10 موج نظرسنجی نگرش مردم تهران به کرونا

دفتر مطالعات اجتماعی شهرداری تهران در راستای سیاست این دفتر مبنی بر انتشار داده‌های خام، فایل SPSS ده موج نظرسنجی شهرداری تهران درباره نگرش مردم تهران به کرونا را برای استفاده پژوهشگران منتشر کرد.
تصویر داده‌های SPSS و گزارش 10 موج نظرسنجی نگرش مردم تهران به کرونا

از زمان اعلام شروع همه‌گیری کووید ۱۹ در اسفند ۱۳۹۹ تا اردیبهت ۱۴۰۰ دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ده موج نظرسنجی در خصوص نگرش مردم به این بیماری و سیاست‌های دولت در قبال آن و همچنین اثرات آن بر زندگی شهروندان در شهر تهران انجام داده است. گزارش این نظرسنجی‌ها در فاصله کوتاه پس از اجرا در رسانه‌ها منتشر شده است. اکنون در راستای سیاست دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص انتشار داده‌های خام، فایل SPSS این ده موج نظرسنجی برای استفاده محققان و پژوهشگران منتشر می‌شود. اطلاعات مربوط به نظرسنجی‌ها و پرسشنامه در فایل گزارش نظرسنجی‌ها در دسترس است. استفاده از این داده‌ها برای مقاصد علمی و خیر عمومی با ذکر منبع بلامانع است.‌

283687